Postanowiliśmy przyłączyć się do współpracy przy projekcie „Dar na stulecie” upamiętniającym stulecie urodzin św. Jana Pawła II. „Wobec stulecia urodzin Karola Wojtyły odpowiedzią na jego wezwanie, aby <<to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjąć z wiarą, nadzieją i miłością>>, będzie stworzenie pomnika z serc i umysłów Polaków zbudowanego z inicjatyw modlitewnych i charytatywnych, naukowych i artystycznych, edukacyjnych i wychowawczych wspierających owo duchowe dziedzictwo.” Główną ideą projektu jest wspieranie i pomnażanie dobra w każdej postaci.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego zgłosił inicjatywę „Społeczność szkolna w Przesmykach św. Janowi Pawłowi II”. W ramach upamiętnienia stulecia urodzin św. Jana Pawła II uczniowie ZS w Przesmykach podejmą następujące aktywności: odwiedziny pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej z chorobą Alzheimera w Kukawkach; zorganizowanie akcji „100 dobrych uczynków na stulecie urodzin Jana Pawła II”; wydanie broszury z cytatami św. Jana Pawła II; wydanie specjalnego numeru szkolnej gazetki poświęconego św. Janowi Pawłowi II; zorganizowanie konkursu wiedzy o życiu Jana Pawła II. Zgłoszona przez ks. Pawła inicjatywa zostanie zapisana w księdze, którą organizatorzy akcji złożą w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie jako Dar za życie Papieża z Polski w dniu Jego setnych urodzin.

P.Kobiałka

 

Dar na stulecie
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast