„Dzieci rodzą się ze skrzydłami,

a nauczyciele pomagają im je rozwinąć.”

Janusz Korczak

 

15 października 2018 r. odbyła się w naszej szkole akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w której uczestniczyli uczniowie, Pani dyrektor, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, rodzice oraz goście: Wójt Gminy Przesmyki – Andrzej Skolimowski i przedstawiciele Rady Rodziców.

Obchody Dnia Nauczyciela rozpoczęła dyrektor szkoły – Anna Łęczycka. Pani dyrektor podziękowała nauczycielom za codzienną pracę, ogromne zaangażowanie i kreatywność oraz życzyła wszystkim pracownikom szkoły wielu sukcesów w pracy zawodowej oraz szczęścia w życiu osobistym.

Następnie głos zabrał p .Wójt Andrzej Skolimowski, który złożył życzenia wszystkim pracownikom szkoły a  p. Dyrektor wręczył Nagrodę Wójta Gminy Przesmyki. Kolejnym gościem, który złożył nauczycielom życzenia była Przewodnicząca Rady Rodziców p. Ilona Olędzka.

Po okolicznościowych przemówieniach gości obejrzeliśmy część artystyczną przygotowaną przez p. Bożenę Milatti, a wykonaną przez uczniów z klasy VIII.  Młodzież w sposób humorystyczny przedstawiła trudną pracę pedagogów. Dzieci zaprezentowały swój kunszt aktorski i wokalny. Dekoracje na uroczystość wykonała p. Elwira Tomaszewska.

Po części artystycznej, pani dyrektor Anna Łęczycka wręczyła Nagrody Dyrektora Szkoły. Otrzymali je nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.

Pani dyrektor Anna Łęczycka poinformowała wszystkich uczestników uroczystości, iż  ks. Paweł Kobiałka został zgłoszony do ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez „Głos Nauczycielski” – Nauczyciel Roku, a Zespół Szkół w Przesmykach otrzymał dzięki Niemu  prestiżowy tytuł „Szkoły na medal”. Ks. Paweł Kobiałka za swoje osiągnięcia otrzymał gromkie brawa i bukiet kwiatów od p. Wójta.

Następnie Pani dyrektor poinformowała, że 18 października br. p. Bożena Grochowska  i p. Marzena Jurzyk otrzymają Medale Komisji Edukacji Narodowej.

Opracowała: B. Milatti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dzień Edukacji Narodowej
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast