„Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie być spokojni.”

Paul Morphy

 

           W roku szkolnym 2019/2020 w ZS w Przesmykach realizowana jest innowacja pedagogiczna „Edukacja przez szachy”.

„Szachy są grą dostępną dla dzieci z każdej grupy społecznej, mogą przyczyniać się do osiągnięcia spójności społecznej i realizacji celów politycznych takich jak integracja społeczna, zwalczanie dyskryminacji, zmniejszenie wskaźnika przestępczości czy nawet walka z różnymi rodzajami uzależnień (…), bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji; mając na uwadze, że gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania…” (Oświadczenie Pisemne Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia do systemów oświaty w Unii Europejskiej programu „Szachy w szkole”). Szachy korelują humanistyczną fantazję z umiejętnościami matematycznymi. Kształtują pozytywne postawy społeczne i emocjonalne. Są też świetną rozrywką, zabawą, a mogą stać się pasją i sposobem na życie. Główną przyczyną stworzenia innowacji była chęć nauczenia dzieci rozwiązywania problemów przy pomocy dostępnych narzędzi – szachów.

Zaplanowane i realizowane działania wpływają na aktywność  poznawczą uczniów, ich twórczą postawę, motywację i emocje. Stwarzają możliwość eksperymentowania, doskonalenia własnych umiejętności, rozbudzają ciekawość i chęć do pokonywania trudności. Kształtują poczucie własnej wartości. Pokazują, jak wykorzystywać umiejętność gry w szachy do wykonywania operacji matematycznych.

Dzieci z entuzjazmem uczestniczą w zajęciach, które okazały się dla nich bardzo atrakcyjne. Mają już nawet swoje pierwsze małe sukcesy.

P.Kobiałka

Szachy 1 Szachy 2

Edukacja przez szachy
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast