W wyniku zapytana ofertowego z dnia 15.09.2017 r. na zakup Rowerowego Toru Przeszkód, Zespół Szkół w Przesmykach informuje, że unieważnia postępowanie z uwagi na to, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką  zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja – zapytanie ofertowe – Dostawa Rowerowego Toru Przeszkód
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast