Dyrektor Zespołu Szkół w Przesmykach informuję, że od dnia 25 maja 2020 r. na podstawie Rozporządzenia MEN  jest możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych            z elementami dydaktyki.

Zainteresowanych rodziców taką formą zajęć proszę o kontakt telefoniczny 256412123    do dnia 22 maja do godz. 10.00 oraz wypełnienie odpowiedniej dokumentacji, która znajduje się w załącznikach poniżej.

 

Załączniki:

  1. Deklaracja  Załącznik nr 1
  2. Procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii COVID- 19  Załącznik nr 2
Informacja dla rodziców klas I-III
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast