Szanowni Państwo,

18 kwietnia 2020 r. Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda wydał zarządzenie dotyczące Pierwszej Komunii św. w trwającym stanie epidemicznym. Postanowił, że:

  1. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i ich najbliższych oraz aktualne rozporządzenia władz państwowych, do czasu przywrócenia przez kompetentne organy państwowe zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach i placówkach oświatowych nie można przeprowadzać spotkań formacyjnych z dziećmi i rodzicami oraz organizować uroczystości pierwszokomunijnych i rocznicy Pierwszej Komunii św.
  2. W obecnej sytuacji trwającej epidemii i obowiązującego rozporządzenia o zamknięciu szkół do dnia 26 kwietnia br. należy odwołać wszystkie zaplanowane terminy Pierwszej Komunii św., jakie miały odbyć się w pierwszej połowie maja br.
  3. Na prośbę rodziców można termin Pierwszej Komunii św. przenieść na okres powakacyjny. Jeżeli jednak nastąpi otwarcie szkół i powrót do nich dzieci – po porozumieniu Księdza Proboszcza z rodzicami i uwzględnieniu obowiązujących przepisów państwowych dotyczących ilości wiernych gromadzących się w kościołach – można podjąć decyzję o zorganizowaniu uroczystości Pierwszej Komunii św. jeszcze przed wakacjami. Należy przy tym jednak pamiętać o wyznaczeniu odpowiedniego czasu na bezpośrednie przygotowanie dzieci do sakramentu spowiedzi i Komunii św.
  4. Prosi, aby rodzice – ze względu na brak możliwości wspólnych spotkań w kościele z księżmi i katechetami – przygotowywali swoje dzieci do Pierwszej spowiedzi i Komunii św. poprzez rodzinną modlitwę, wyjaśnianie prawd wiary i katechezę domową. Będzie to uzupełnieniem przygotowania szkolnego, które obecnie jest prowadzone w sposób zdalny.

https://diecezja.siedlce.pl/komunikat/zarzadzenie-biskupa-siedleckiego-kazimierza-gurdy-dotyczace-pierwszej-komunii-sw-w-trwajacym-stanie-epidemicznym/

O wszelkich innych decyzjach dotyczących I Komunii Świętej będę Państwa informować jak najszybciej.

ks.P. Kobiałka

 

Informacja dla rodziców uczniów klasy III – I Komunia Święta
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast