W wyniku zapytana ofertowego z dnia 15.09.2017 r. na zakup komputerów typu laptop z systemem operacyjnym, Zespół Szkół w Przesmykach informuje, że unieważnia postępowanie z uwagi na to, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja dotycząca zapytania ofertowego na komputery przenośne (laptopy)
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast