INFORMACJA WÓJTA GMINY PRZESMYKI

NA TEMAT REKRUTACJI NA ROK SZK. 2019/2020

 

Wójt Gminy Przesmyki podaje do publicznej wiadomości:

  1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych (Zarządzenie Nr W.0050.1.2019 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 24 stycznia 2019 r.).
  2. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria (Uchwały Nr XXIV/168/2017 i XXIV/169/2017 Rady Gminy Przesmyki z 31 marca 2017 roku).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO MOŻNA UZYSKAĆ W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.

Załączniki:

  1. ZARZĄDZENIE NR W.0050.1.2019 WÓJTA GMINY PRZESMYKI Z DNIA 24 STYCZNIA 2019 R. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.
  2. UCHWAŁA NR XXIV/168/2017 RADY GMINY PRZESMYKI Z  31 MARCA 2017 R. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Przesmyki.
  3. UCHWAŁA NR XXIV/168/2017 RADY GMINY PRZESMYKI Z  31 MARCA 2017 R. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przesmyki dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY PRZESMYKI NA TEMAT REKRUTACJI NA ROK SZK. 2019/2020
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast