Celem konkursu jest zaangażowanie młodzieży z przygranicznych obszarów Polski, Białorusi i Ukrainy w promowanie ochrony środowiska transgranicznego i tworzenia wokół nas bardziej ekologicznego świata.

Żeby wziąć udział w konkursie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wykonać zadania w nim opisane. Wysłać wypełniony formularz i inne materiały ( krótki opis, krótki film i projekt eko- billbordu) w formie elektronicznym do odpowiedniego oddziału PBU w swoim kraju.

W Polsce do oddziału w Rzeszowie: e mail rzeszow@pbu2020.eu

Na Białorusi do oddziału w Brześciu: e mail brest@pbu2020.eu

Na Ukrainie do oddziału we Lwowie e mail lviv@pbu2020.eu

W konkursie może wziąć udział młodzież w wieku 12-16 lat mieszkająca na obszarze Programu PBU w Polsce z województw: podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego oraz wschodniej części województwa mazowieckiego (podregion ostrołęcko-siedlecki), na Białorusi z obwodów: grodzieńskiego. brzeskiego, mińskiego i homelskiego, na Ukrainie z obwodów: wołyńskiego, iwowskiego, zakarpackiego, równieńskiego, tarnopolskiego i iwano-frankowskiego.
Termin składania formularzy elektronicznych upływa 31 lipca 2020 r. (do godziny 12:00 czasu lokalnego).  szczegóły znajdziecie państwo pod linkiem  https://www.pbu2020.eu/pl/news/1557

Konkurs internetowy dla młodzieży z okazji Dnia Współpracy Europejskiej do jednostek oświatowych na terenie gminy/miasta.
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast