Celem konkursu „ Mistrz dobrych manier” było zapoznanie dzieci ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie jaki ma ono wpływ na codzienne życie i relacje rówieśnicze, propagowanie właściwych wzorców zachowań oraz podniesienie kultury osobistej wśród uczniów.

Dobre maniery, dobre wychowanie, poprawne zachowanie, wszystko to esencja savoir vivre i nie znaczy ni mniej ni więcej jak życzliwość dla ludzi, uprzejmość, tolerancja, opanowanie emocji, te nienaganne formy powinny być naszymi nawykami zakorzenionymi i wpajanymi od dzieciństwa. Jeśli jednak los sprawił, że nie wynosimy dobrego wychowania z naszego rodzinnego domu, nic straconego, możemy to nadrobić w szkole.

Spośród osób w klasie, które otrzymały tytuł „Uczeń miesiąca” w jednym z miesięcy, z każdej klasy jedna osoba była nominowana do tytułu „Mistrza Dobrych Manier Szkoły Podstawowej w Przesmykach” przyznawanego na koniec pierwszego semestru. Nominacji dokonywał wychowawca klasy, konsultując się z nauczycielami uczącymi w danej klasie, biorąc pod uwagę brak uwag negatywnych w zeszycie spostrzeżeń w danym miesiącu, liczbę uwag pozytywnych i to, czy dany uczeń jest wzorem dla kolegów i koleżanek.

Spośród osób nominowanych przez klasy (od września do stycznia) Kapituła (Dyrektor, wychowawcy klas, dwóch przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego) wybrała jednego ucznia z każdego etapu nauczania, który  uzyskał tytuł i nagrodę „Mistrza Dobrych Manier Szkoły Podstawowej w Przesmykach”.

W kategorii klas I-III ,,Mistrzem” został Franciszek Jastrzębski z klasy pierwszej. W kategorii klas IV-VI Aleksandra Braniewska z klasy czwartej, a VII- VIII i klasy III gimnazjum Karolina Lipińska z klasy ósmej.

Gratulujemy zwycięzcom  i wyróżnionym w poszczególnych miesiącach uczniom.                                                                                                        

           ET

Dypl 003

Dypl 006

Konkurs szkolny „ Mistrz dobrych manier” rozstrzygnięty!
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast