Drodzy Rodzice uczniów klas IV-VIII!

Od 1 czerwca 2020 r.  zaczynamy konsultacje dla uczniów klas  IV – VII. Terminarz spotkań z nauczycielami zostanie wcześniej umieszczony na stronie internetowej.

Na ustalone dni nauczyciele poproszą Państwa drogą mailową lub telefonicznie  o przyjazd ucznia do szkoły. Uczniowie, którzy z własnej potrzeby zechcą spotkać się z nauczycielem, proszeni są o zgłoszenie się wcześniej i umówienie spotkania również drogą elektroniczną                lub za pośrednictwem Wychowawcy.

Wszyscy musimy respektować wymogi sanitarne w związku  z możliwością zakażenia COVID-19, dlatego liczba uczniów obecnych  na spotkaniu musi być wcześniej ustalona. Zrobimy wszystko,żeby umożliwić spotkania wszystkim zainteresowanym, a w stosownym czasie dokonać klasyfikacji na zakończenie roku szkolnego.

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z procedurami dotyczącymi uczestnictwa uczniów w konsultacjach oraz dostarczenie przez ucznia            do szkoły zgody na udział w zajęciach i pomiar temperatury.

 

Dyrektor Z Sz. w Przesmykach

                  /  –  /

Anna Łęczycka

 

Konsultacje klas IV-VIII
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast