„LISTOPAD MIESIĄCEM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ”

pod hasłem „Uzależnienia… – to nie dla mnie”.

 

Dnia 2 grudnia  2019 w Zespole Szkół w Przesmykach odbyło się podsumowanie XII edycji projektu „LISTOPAD MIESIĄCEM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ” pod hasłem „Uzależnienia… – to nie dla mnie”.  Projekt zakładał szereg działań mających na celu dostarczenie uczniom wiedzy na temat uzależnień od środków psychoaktywnych oraz sposobów zarażenia oraz zapobiegania  AIDS. Na lekcjach  wychowawczych oraz WDŻ poruszano tą problematykę. Odbyły się konkursy: plastyczny, muzyczny i wiedzy wśród uczniów naszej szkoły jak również konkurs międzygminny wśród uczniów reprezentujących szkoły zaproszone do udziału w podsumowaniu projektu.  Zaproszone szkoły to: Szkoła Podstawowa w Mordach, Szkoła Podstawowa w Paprotni, Szkoła Podstawowa w Korczewie, Szkoła Podstawowa w Łysowie.  Wśród gości zaproszonych na tą uroczystość byli: Kierownik GOPS w Przesmykach                             p. Bogusława Górska, proboszcz parafii w Przesmykach ks. Krzysztof Jaszczuk,  grupy uczniów  z  zaproszonych szkół i nauczyciele opiekujący się uczniami.   Pani dyrektor szkoły Anna Łęczycka powitała wszystkich uczestników konkursu. Uczniowie ze wszystkich szkół wykazali się nie tylko wiedzą z tej tematyki, ale również przygotowali przedstawienia profilaktyczne na temat szkodliwości różnych używek, plakaty i piosenki. Wszyscy z zaangażowaniem rozwiązywali zadania konkursowe.                                                                            Wyniki międzygminnego konkursu:

I miejsce  –   Zespół Szkół w Przesmykach

II miejsce – Zespół Szkół  w Paprotni

III miejsce – Zespół Szkół w Łysowie

IV miejsce    – Zespół Szkół w Korczewie.

V miejsce  –     Zespół Szkół w Mordach

W tym dniu  wręczono  również nagrody  w szkolnych konkursach, które odbyły się w czasie realizacji projektu.

Nagrodzeni uczniowie w konkursie plastycznym: W kategorii:

 • szkoła podstawowa klasy I-III
 1. I miejsce – I miejsce – Nikola Sarnowska – kl. II
 2. II miejsce – Tomasz Chaciński-  kl. III
 1. III miejsce – Martin Borowski – kl II
 • szkoła podstawowa klasy IV-VI
 1. I miejsce – Hubert Kobyliński – kl. VI
 2. II miejsce – Konrad Kobyliński – kl. VI
 3. III miejsce – Natalia Mężyńska – kl. IV
 •   klasa VII i VIII szkoły podstawowej
 1. I miejsce –  Natalia Kamińska –  kl VIII
 2. II miejsce – Roksana Przedlacka – kl. VII
 3. III miejsce – Dominika Tkacz – kl. VIII
 4. III miejsce – Natalia Ilczuk – kl. VIII

Nagrodzeni uczniowie w konkursie muzycznym:

 1. I miejsce – Dominika Jastrzębska – kl. VI
 2. II miejsce –Alicja Przesmycka – kl. VII
 3. III miejsce – Mateusz Czarnocki – kl. VI
 4. Wyróżnienia: Patrycja Lipińska i Aleksandra Bielińska kl. VII, Aleksandra Braniewska  i Natalia Lipińska kl. V.

Szkolny konkurs wiedzy na temat  uzależnień,  zdrowego stylu życia oraz  HIV i AIDS  wśród  uczniów klas VII – VIII. Nagrodzeni uczniowie w tym konkursie:

 1. Gabriela Dmowska –  VIII
 2. Alicja Przesmycka –  VII
 3. Mateusz Czarnocki –  VII.

Nagrody w konkursach ufundowała Komisja Do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Gminie Przesmyki, której dziękujemy i zapraszamy do dalszej współpracy.

Opracowała: Beata Lipińska – koordynator projektu

DSCN1881

DSCN1908

DSCN1914

DSCN1838

DSCN1861

DSCN1871

„LISTOPAD MIESIĄCEM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ”
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast