Drodzy rodzice i uczniowie.    

                                                                                                                                             Corocznie w listopadzie realizowaliśmy projekt  „Listopad – miesiącem profilaktyki uzależnień „ Projekt  ma na celu:                                                                                                                                   -zapobiegać uzależnieniom od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych;                                                              

-promować postawy i kształtować umiejętności sprzyjające unikaniu zagrożeń;                                  

– -kształtować u młodych ludzi poczucia odpowiedzialności za siebie i innych;.                                          

 -przybliżyć  młodym ludziom konsekwencje zdrowotne wynikające z nadużywania alkoholu,    zażywania narkotyków i  palenia tytoniu.

W związku z panującym reżimem sanitarnym obowiązującym w szkołach i prowadzeniem zdalnego nauczania w klasach starszych,  realizacja projektu w tym roku odbędzie się na innych zasadach.

Uczniowie klas I – III przygotowują  pracę plastyczną „Nie pal przy mnie – proszę…”- technika dowolna, format A3 . Prace możemy składać w sekretariacie szkoły do 26 listopada 2020 r. lub u swoich wychowawców jeżeli nadal będzie obowiązywać nauczanie stacjonarne w tych klasach.

Uczniowie klas IV – VIII mogą wziąć udział w następujących konkursach:

1. Konkurs  na piosenkę o tematyce dotyczącej problematyki uzależnień.                                                                                               

Przesłuchanie przygotowanych utworów odbędzie się na spotkaniu online. Termin przesłuchania będzie podany po zapisaniu się  uczestników. Uczniowie deklarują swój udział w konkursie wysyłając emaila na adres beatal3@o2.pl do dnia 23 listopada 2020 r.  

2. Konkurs na prezentację komputerową lub filmik związany z tematyką projektu.     

Uczniowie przygotowują samodzielne prezentację komputerową lub filmik zwierający informacje na temat przyczyn i skutków zażywania substancji psychoaktywnych. Należy również zwrócić uwagę na zachowania asertywne  w przypadku namawiania do pierwszego kontaktu z tymi substancjami. Prace przesyłamy   emailem na adres beatal3@o2.pl   do dnia 23 listopada 2020 r.

Koordynator projektu: Beata Lipińska      

„Listopad – miesiącem profilaktyki uzależnień „ – ogłoszenie.
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast