Te odwiedziny trwały bardzo krótko, pogrążyły jednak Małego Księcia w głębokim smutku.

Co ty tu robisz? – spytał Pijaka, którego zastał siedzącego w milczeniu przed baterią butelek pełnych i baterią butelek pustych.

Piję – odpowiedział ponuro Pijak.

Dlaczego pijesz? – spytał Mały Książe.

Aby zapomnieć – odpowiedział Pijak.

O czym zapomnieć? – zaniepokoił się Mały Książę, który już zaczął mu współczuć.

Aby zapomnieć, że się wstydzę – powiedział Pijak, schylając głowę.

Czego się wstydzisz? – dopytywał się Mały Książę, chcąc mu pomóc.

Wstydzę się, że piję – zakończył Pijak rozmowę i pogrążył się w milczeniu.”

Antoine de Saint Exupery

W listopadzie 2020 r. mimo trwającej nauki zdalnej, realizowaliśmy kolejną XIII edycję projektu profilaktycznego „Listopad miesiącem profilaktyki uzależnień”. Uczniowie naszej szkoły chętnie włączyli się do działań tego projektu. Zrealizowaliśmy następujące działania.

  1. Szkolny konkurs na pracę plastyczną „ Nie pal przy mnie proszę… ” – dla uczniów  klas I – III szkoły podstawowej. Na konkurs wpłynęło 9 prac. Prace należało wykonać w formacie A3, a komisja konkursowa brała pod uwagę samodzielność wykonanych prac i nie korzystanie gotowych, doklejanych elementów.                                                                                            Nagrodzeni uczniowie to: 

I miejsce – Nadia Borowska z klasy I

II miejsce – Karolina Rzewuska z klasy III

III miejsce – Martin Borowski z klasy III

Wyróżnienie otrzymali: Paulina Skwierczyńska i Maciej Selwiak z klasy III.

Pozostałym uczniom i ich rodzicom bardzo dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy do udziału za rok.

  • Szkolny konkurs na piosenkę dotyczącą problematyki uzależnień od substancji psychoaktywnych. „Uzależnienia… – to nie dla mnie” – uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej. Uczestnicy przygotowali własne teksty, do melodii znanych piosenek, zgodne z tematyką projektu. Jury odsłuchało wysłane online piosenki.                                                   Nagrodzeni  uczniowie to: 

      I miejsce Anna Szewczyk z klasy IV  i Dominika Jastrzębska  z klasy VII.

      II miejsce – Kamil Dąbrowa z klasy V

      III miejsce – Natalia Mężyńska z klasy V

  • Przygotowanie krótkiego filmiku, animacji lub prezentacji,  promujących zdrowy styl życia bez używek i uzależnień dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej. Uczestnicy konkursu nie tylko mieli przygotować swoje materiały ale również zaprezentować je dla kolegów i koleżanek z klasy podczas godziny z wychowawcą  online. Poddano je również pod ocenę komisji konkursowej, która po wnikliwej ocenie postanowiła nagrodzić następujących uczniów.  Na konkurs wpłynęła tylko jedna animacja, za co należą się szczególne wyrazy uznania. Nagrodzoną osobą jest Iga Zych z klasy IV. Wśród przygotowanych prezentacji jury konkursu postanowiło nagrodzić:

I miejsce – Mateusz Czarnocki z klasy VIII

II miejsce – Martyna Olędzka z klasy VII

III miejsce – Alicja Przesmycka z klasy VIII

Wyróżnienie otrzymali: Kornel Kamiński z klasy IV i Marcin Paprocki z klasy VII.

Do działań projektu włączyli się również wychowawcy wszystkich klas, którzy przeprowadzili pogadanki z uczniami zgodnie z założeniami projektu i planami wychowawców klasowych. Należy dodać, że pogadanki takie były realizowane również na innych lekcjach.  Jest to nieodzowny element w edukacji naszych uczniów, gdyż wychodzimy z założenia, że profilaktyka jest najważniejszym elementem w wychowywaniu dzieci. Ważne jest to, że zawsze nasze działania są wspierane przez rodziców i Samorząd Gminy Przesmyki,  bo tylko wtedy profilaktyka może być skuteczna. Pomocą służyły nam filmy i materiały otrzymane w ramach współpracy z Komisją Do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Gminie Przesmyki.  Jak corocznie dziękujemy  za wsparcie finansowe w zakupie nagród dla nagrodzonych uczniów Komisji Do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Gminie Przesmyki.

Drodzy uczniowie, Pani Dyrektor, nauczyciele i rodzice, dziękuję wszystkim zaangażowanym w działania projektu za współpracę, nagrodzonym życzę dalszych sukcesów a nam wszystkim, do rychłego zobaczenia w szkole.

                                                                                                    Koordynator projektu: Beata Lipińska

„LISTOPAD MIESIĄCEM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ” – XIII Edycja
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast