„A niechaj narodowie wżdy postronni znają,

Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają!”

/M. Rej, „Do tego, co czytał”/

           21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Został on ustanowiony 20 lat temu przez UNESCO, aby podkreślić różnorodność językową i kulturową świata oraz zwrócić uwagę na języki zagrożone i ginące. Językoznawcy twierdzą, że co 2 tygodnie znika bezpowrotnie jeden język, a wraz z nim związane z nim bogactwo kulturowe. W tym roku obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego były szczególnie ważne, gdyż rok 2019 został proklamowany Międzynarodowym Rokiem Języków Rdzennych. „Dla społeczności lokalnych są wyrazem ich tożsamości i odmienności kulturowej, zapisem własnego unikalnego sposobu myślenia i postrzegania świata, a także narzędziem, nie tylko komunikacji, integracji społecznej i edukacji, lecz również przekazu wiedzy, tradycji, historii danej społeczności. Język jest także narzędziem walki o prawa człowieka –  szczególnie ważnym dla małych, lokalnych społeczności. Stanowi więc zasadniczy element i warunek ich zrównoważonego rozwoju” – podkreśla UNESCO.

W ZS w Przesmykach obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego zainicjował Samorząd Uczniowski. Szczególnie włączyli się w nie uczniowie klasy III i klasy IV. Dla dzieci został przygotowany specjalny pakiet z zadaniami „Język polski jest ą-ę”. Mali poloniści m.in. próbowali odczytać wierszyki bez znaków diakrytycznych, zajmowali się łamańcami językowymi, szukali popularnych i nietypowych imion wśród ciągów liter, układali tajemnicze puzzle, tworzyli rysunki, rozwiązywali językowe zagadki etc. Było dużo zabawy, ale i twórczej pracy, za którą każdy uczeń otrzymał specjalny pamiątkowy dyplom.

Przeprowadzone zajęcia miały na celu poszerzenie wiedzy o języku polskim, zwrócenie uwagi na poprawność wypowiedzi oraz kształtowanie świadomości języka jako wartościowego i wielofunkcyjnego narzędzia komunikacji.

Opiekun SU

Język 1 Język 2 Język 3 Język 4

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast