„Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy,

kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość,

dobroć i dociekliwy umysł

do wypracowania rzadkiej umiejętności

zachęcania innych do myślenia, marzenia,

poznawania, próbowania i działania!”

/B. Conklin/

           Uczennice klasy I Zespołu Szkół w Przesmykach – N. Sarnowska, W. Soczewka, K. Rzewuska biorą udział w międzynarodowym konkursie plastycznym „Mój nauczyciel”. Zadaniem uczestników było sportretowanie swojego nauczyciela. Konkurs ma na celu:  kształtowanie szacunku do pracy nauczyciela, rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz twórczych umiejętności dzieci, prezentację i popularyzację plastycznej twórczości dzieci, rozwijanie kreatywności twórczej dzieci, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości.

Uczennicom życzymy powodzenia w konkursie. Prace dziewczynek prezentujemy poniżej. Czy nauczyciele się na nich rozpoznają?

P. Kobiałka

20181023_211256 20181023_211343

MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ NAUCZYCIEL”
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast