Od września  b.r. do końca pierwszego semestru  trwa w naszej szkole  konkurs ,,Mistrz dobrych manier”. Jest adresowany zarówno do uczniów Szkoły Podstawowej jak i Gimnazjum. Celem konkursu jest  podniesienie kultury osobistej wśród uczniów, wzmacnianie prawidłowych zachowań, budowanie atmosfery współpracy i koleżeństwa  w ramach zespołów klasowych oraz  całej społeczności szkolnej.

Uczeń pretendujący do tytułu „MISTRZA” potrafi:

 • Szanować wartości: prawdę, życzliwość, wyrozumiałość, tolerancję,
 • Przestrzegać zasad zgodnego współdziałania w grupie,
 • Kulturalnie zwracać się do innych,
 • Używać zwrotów grzecznościowych,
 • Nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje,
 • Dostrzegać potrzeby i uczucia innych,
 • Prawidłowo i kulturalnie zachowywać w szkole, w domu i w miejscach publicznych.

Wybór Mistrza odbywa się w każdej klasie co miesiąc (do stycznia 2019 włącznie). Wyboru dokonuje wychowawca klasy wspólnie z zespołem klasowym. (W przypadku kilku kandydatów klasa dokonuje głosowania. Ostateczną decyzję podejmuje wychowawca klasy). Uczeń, który zostaje wybrany, otrzymuje tytuł „Uczeń miesiąca”. Spośród osób w klasie, które otrzymały tytuł „Uczeń miesiąca” w jednym z miesięcy (wrzesień-styczeń), z każdej klasy jedna osoba jest nominowana do tytułu „Mistrza Dobrych Manier Szkoły w Przesmykach” przyznawanego na koniec pierwszego semestru. Nominacji dokonuje wychowawca klasy wspólnie z zespołem klasowym, konsultując się z nauczycielami uczącymi w danej klasie, biorąc pod uwagę:

 • Brak uwag negatywnych w zeszycie spostrzeżeń w danym miesiącu
 • Liczbę uwag pozytywnych
 • Jest wzorem dla kolegów i koleżanek

Spośród osób nominowanych przez klasy Kapituła wybiera jednego ucznia z klas I-III, jednego z klas IV-VI i jednego z klas VII-VIII i trzeciej klasy gimnazjum, który w danym roku szkolnym uzyskuje tytuł  „Mistrza Dobrych Manier”.

W skład Kapituły wchodzi:

 • Dyrektor Szkoły
 • Wychowawcy klas
 • 2 członków SU

We wrześniu wyróżnili się następujący uczniowie:

 Klasa Imię i nazwisko ucznia
pierwsza Kornelia Chibowska
druga Kornelia Wasilczuk
trzecia Gabriela Jastrzębska
czwarta Oliwia Przesmycka
piąta Marcin Paprocki
szósta Roksana Przedlacka
siódma               ———-
ósma Marta Korycińska
trzecia g. Patryk Lipiński

 

Gratulujemy i zachęcamy do naśladowania!               

                                                                                                                                                              E.T.

Mistrz dobrych manier
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast