,,Gmina Przesmyki  to nasza mała ojczyzna. Położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego. Jest to teren mało uprzemysłowiony o charakterze rolniczym. Jego bogactwem jest czysta przyroda, czyste powietrze, piękne grzybowe lasy  i rozległe ukwiecone łąki. Gmina liczy 3 322 mieszkańców…”.  

 

10 listopada 2017 r. w Zespole Szkół w Przesmykach odbył się uroczysty apel z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 11 – go  listopada 1918 roku – po 123 latach niewoli – spełniły się marzenia Polaków o wolnej ojczyźnie. 

Losy państwa polskiego podczas jego długiej historii były zmienne. Bywały okresy, w których dobrze się rozwijało i odgrywało ważną rolę w Europie. Jednak nadszedł również moment, kiedy Polska utraciła niepodległość i nasi przodkowie musieli walczyć o wolność.

Dzięki ich wysiłkom i ofiarom Rzeczpospolita Polska jest dziś niepodległym państwem. Wspólne pochodzenie, dzieje, tradycje, ten sam język i zamieszkanie na określonym terytorium przyczyniły się do powstania narodu.

Polska to nasza Ojczyzna. Ale co właściwie oznacza słowo ojczyzna? Odpowiedzią na to pytanie był montaż słowno –  muzyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Przesmykach. Ponieważ każde państwo składa się z wielu małych ojczyzn, spotkanie  poświęcone było  właśnie  “Małym Ojczyznom”.

20171110_102833

20171110_104945

20171110_111503

 

 

Narodowe Święto Niepodległości
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast