Dyrektor Zespołu Szkół w Przesmykach, informuje, że  15 marca 2021 r. mija termin składania oświadczeń pracowników i emerytów dla celów uzyskania świadczenia socjalnego z Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Ogłoszenie – Fundusz Świadczeń Socjalnych
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast