Dyrektor Zespołu  Szkół w Przesmykach informuje, od poniedziałku 9 listopada 2020 r. klasy I  -III będą  realizować nauczanie zdalne według planu obowiązującego do tej pory. Nauczanie  zdalne na Microsoft Times. 

Ogłoszenie – klasy I-III
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast