Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 1/2018  Walnego Zebrania Członków STOWARZYSZENIA „PRZESMYCKI KALEJDOSKOP”, KRS 0000364973 , z dnia 18.05.2018 r. w sprawie postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia „Przesmycki Kalejdoskop” z siedzibą w Przesmykach.

Adres do korespondencji: 08-109 Przesmyki, ul. Narutowicza 17.

Likwidatorem stowarzyszenia została ustanowiona:  Elżbieta Chibowska.

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 20.11.2018. na powyżej podany adres Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych.

OGŁOSZENIE O LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast