Przesmyki, 17.10.2020 r.

Szanowni Państwo!

W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, ogłoszeniem strefą czerwoną miasta Siedlce i objęciem Zespołu Szkół w Przesmykach nadzorem epidemiologicznym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach do dnia 19 października- włącznie  podjęłam decyzję,

że poniedziałek 19 października 2020 r. będzie w naszej placówce (również w przedszkolu) dniem wolnym od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych. Szkoła w tym dniu będzie całkowicie zamknięta dla uczniów i ich rodziców.

Jednocześnie pragnę uspokoić Państwa, że nie ma to wpływu na działalność dydaktyczną placówki, ponieważ wykorzystujemy jeden dzień z ośmiu dodatkowo wolnych, o których w potrzebnych dla placówki terminach decyduje – zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym – dyrektor szkoły.

Bardzo proszę o przyjęcie tej decyzji z pełnym zrozumieniem i zapewnienie dzieciom właściwej opieki.

Dyrektor Z. Sz. w Przesmykach

  Anna Łęczycka

Ogłoszenie – pilne!
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast