Dyrektor Zespołu Szkół w Przesmykach informuje, że od 18 stycznia dzieci przedszkolne wracają do  do przedszkola.

Autobus szkolny kursuje na dotychczasowych zasadach.

 Jedynie w pierwszym tygodniu nie będzie obiadów. W grupie maluchów będzie przygotowane śniadanie. W grupie „0” dzieci przynoszą ze sobą kanapki i napoje do picia.

Zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS

  1. Do przedszkola może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  2. Dzieci  z objawami chorobowymi będą odsyłani do domów.
  3. Dzieci mogą być przyprowadzani do przedszkola i z niego  odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze przedszkola opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
  4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej przedszkola  oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
  5. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Ogłoszenie – Przedszkole
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast