Dyrektor Zespołu Szkół w Przesmykach informuje, że od 18 stycznia uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej na terenie szkoły.

Autobus szkolny kursuje na dotychczasowych zasadach (w autobusie obowiązują maseczki).

  W pierwszym tygodniu nie będzie obiadów uczniowie  przynoszą ze sobą kanapki i napoje do picia.

Zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS

  1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  2. Uczniowie z objawami chorobowymi będą odsyłani do domów.
  3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
  4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
  5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
  6. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Ogłoszenie – Szkoła Podstawowa
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast