Zachęcam uczniów klas IV – VIII do udziału w ogólnopolskiej olimpiadzie wiedzy o jednym z największych Polaków ostatnich lat – Janie Pawle II.

– Olimpiada zostanie przeprowadzona w naszej szkole 24.03.2020 r.

– Olimpiada odbędzie się, jeśli zgłosi się do niej minimum 5 uczestników.

– Przewiduje się przeprowadzenie dwóch rodzajów testów: poziom 1 – klasy IV – VI szkoły podstawowej, poziom 2 – klasy VII – VIII szkoły podstawowej.

– Każdy test składać się będzie z 30 pytań i przyporządkowanych do nich czterech odpowiedzi, z których co najmniej jedna będzie prawidłowa.

Każdy uczestnik, niezależnie od zajętego miejsca, otrzyma dyplom uznania. Dla najlepszych przewidziano dyplomy grawerowane i laureata oraz atrakcyjne nagrody książkowe (miejsce 1: grawerowany dyplom laureata oraz nagroda książkowa; miejsca od 2 do 5: dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe; miejsca od 6 do 15: dyplomy laureatów; miejsca od 16: dyplomy uznania).

Olimpiada wiedzy o Janie Pawle II jest konkursem płatnym.

Wpisowe wynosi 10 zł.

UWAGA! Olimpiady Olimpus umieszczane są w kuratoryjnych wykazach zawodów wiedzy uprawniających do wpisania szczególnego osiągnięcia ucznia na świadectwie szkolnym.

Szczegółowy zakres materiału dla poziomu 1 (klasy IV – VI) oraz dla poziomu 2 (klasy VII – VIII) można znaleźć na stronie

https://www.olimpus.edu.pl/jan-pawel-ii/zakres-tematyczny

Na stronie https://www.olimpus.edu.pl/jan-pawel-ii można też znaleźć testy z ubiegłych lat.

Zgłoszenia do konkursu i wpisowe przyjmuje ks. Paweł Kobiałka do 6 lutego 2020 r. Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie muszą odebrać od ks. Pawła zgodę rodziców na udział dziecka w konkursie.

Olimpiada wiedzy o Janie Pawle II
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast