„Na świecie co roku marnuje się 1,3 mld ton jedzenia rocznie. Jednocześnie co dziewiąta osoba na świecie cierpi z powodu niedożywienia. Jak wyrzucać mniej? Jakie konsekwencje niesie za sobą marnowanie żywności? Jak można pomóc głodującym ludziom? Na te pytania postaramy się wspólnie odpowiedzieć.”

Zespół Szkół w Przesmykach przystąpił do ogólnopolskiego programu „Ozłacamy Kasisi”. W tym roku hasło przewodnie brzmi „Jem, nie marnuję”. Udział w programie jest niezapomnianą przygodą dla uczniów, podczas której poznają nie tylko Dom Dziecka Kasisi w Zambii, ale też inne miejsca w Afryce, którymi opiekuje się Fundacja Dobra Fabryka.

Fundacja Kasisi przewidziała dla nas trzy zadania. Pierwszym było przeprowadzenie zajęć. W styczniu 2020 roku uczniowie starszych klas wzięli udział w zajęciach „Czym jest marnowanie żywności? Co to jest głód?” Zajęcia przeprowadził opiekun Samorządu Uczniowskiego. Celami zajęć było: uświadomienie uczniom, że marnowanie żywności ma wielowymiarowe negatywne skutki – przede wszystkim ekologiczne, ale także społeczne i ekonomiczne; ograniczanie tych niekorzystnych dla środowiska naturalnego zachowań; poznanie problemu głodu i niedożywienia na świecie.           Uczniowie z zaciekawieniem obejrzeli przygotowaną prezentację, chętnie odpowiadali na pytania i sami je zadawali. Żywo dyskutowali. Pracowali metodą konwersatorium i burzy mózgów. Szczególnie zainteresowało ich zagadnienie dotyczące tego, że marnowanie jedzenia to niszczenie Ziemi oraz zagadnienia związane z głodem, niedożywieniem i klęską głodową. Dzielili się swoimi refleksjami na temat głodu. Wyciągali trafne wnioski. Z uwagą obejrzeli filmy o Kasisi i o Ośrodku dożywiania prowadzonym przez Fundację Dobra Fabryka. Opiekun SU przypomniał, że w ZS w Przesmykach co roku (od kilku lat) prowadzona jest akcja „Złoto dla Kasisi”, a wszystkie pieniądze uzyskane podczas niej przekazywane są na rzecz fundacji.            Dodatkowo, uczniowie stworzyli metaplany (Jak jest? Jak powinno być? Dlaczego nie jest tak, jak powinno być?), mapę myśli związaną z zagadnieniami postawionymi w temacie zajęć oraz hasła nawołujące do tego, by nie marnować jedzenia. Uczniowie byli zaangażowani w zajęcia. Wykazali się właściwą postawą. Były to zajęcia bliskie młodym ludziom, które zostawiły im dużo do myślenia.

Drugim zadaniem było wykonanie plakatu dotyczącego tematyki niemarnowania jedzenia. Dodatkowo, uczniowie klasy V, pod kierunkiem opiekuna Samorządu Uczniowskiego, wzięli udział w zajęciach praktycznych, podczas których przygotowywali zdrowe przekąski, chroniąc w ten sposób produkty przed wyrzuceniem. Opiekun Samorządu Uczniowskiego rozdał też chętnym książki „Apetyt na zdrowie – czyli o zasadach prawidłowego odżywiania, świadomym kupowaniu i niemarnowaniu żywności”.

Na skutek tych działań Fundacja Kasisi przyznała naszej szkole już dwie gwiazdki – z trzech możliwych do zdobycia. Zespół Szkół w Przesmykach znalazł się też na mapie złotych serc.

A przed nami – ostanie, ale chyba najważniejsze zadanie!

 

Pomaganie innym to nie męka wyrzeczenia, lecz szczęście płynące z tego, że zyskuje się całkowicie nowy świat.”

Opiekun SU i koordynator projektu w szkole – P. Kobiałka

Kasisi 1 Kasisi 2 Kasisi 3 Kasisi 4 Kasisi 5 Kasisi 6

 

Ozłacamy Kasisi. Jem, nie marnuję.
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast