Dnia 20 grudnia 2017 roku, w Zespole Szkół W Przesmykach, odbyło się podsumowanie projektu „Otwarci na świat” realizowanego w ramach programu Bezpieczna+.

Celem projektu było dążenie do zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w szerokim rozumieniu tego pojęcia. Uczeń bezpieczny, według Zespołu Szkół w Przesmykach, to osoba wolna od nałogów, otwarta na świat, asertywna, pewna siebie i swojej wartości oraz wyposażona w konkretne umiejętności. Bezpieczeństwo to również właściwe stosunki interpersonalne i poszanowanie godności innych.

Oprócz szkolnej społeczności uczestniczyli w nim rodzice i zaproszeni goście – radni gminy Przesmyki oraz przedstawiciele samorządowych instytucji, które współpracowały z naszą placówką w ramach realizacji niektórych przedsięwzięć.

Uroczystość otworzyła dyrektor Zespół Szkół – Pani Anna Łęczycka. Poinformowała ona zebranych, iż całkowita wartość projektu wyniosła 27 650 złotych, z czego 20% to wkład organu nadzorującego. Zaznaczyła również, iż tym przedsięwzięciu nie ma żadnych kosztów osobowych – co oznacza, że zarówno koordynator, osoby prowadzące zajęcia i realizujące poszczególne działania robiły to nieodpłatnie. Wszystkie pieniądze zostały przeznaczone na rzecz uczniów i doposażenie bazy dydaktycznej szkoły.

Dalsza część uroczystości – prowadzona przez szkolnego koordynatora projektu, Panią Izabelę Pucyk – to było przedstawienie wszelkich działań, które były realizowane w okresie od września do grudnia 2017 roku.

Obraz 211

A działań było wiele… Uczniowie i rodzice mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z policjantem i psychologiem, gdzie poznali potencjalne zagrożenia zarówno w sferze fizycznej jak i psychicznej, oraz poznali sposoby unikania sytuacji trudnych w życiu.

20171116_144858

   Odbyło się również spotkanie z przedstawicielem WORD w Siedlcach. Uczniowie poznali na nim zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Każdy z uczestników spotkania otrzymał w prezencie elementy odblaskowe. Osobą odpowiedzialną za to przedsięwzięcie była p. Ewa Tarkowska.

Prowadzone były zajęcia dodatkowe z zakresu samoobrony (p. Robert Wasilewski), bezpieczeństwa ruchu drogowego (p. Izabela Pucyk) i warsztaty manualne (p. Aldona Skorupska).

dav

Obraz 183

Obraz 21020171109_115956

 

Wszyscy uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w wyjazdach integracyjnych. Młodsi odwiedzili wioskę indiańską w Grali (organizowała ją p. Ewa Tarkowska), natomiast starsi uczestniczyli w zajęciach szkoły przetrwania w Serpelicach (organizatorzy: p. Izabela Pucyk, p. Robert Wasilewski).

We współpracy z lokalnymi instytucjami zorganizowano również szereg konkursów: szkolne zawody strażackie (ks. Paweł Kobiałka, p. Krzysztof Kasjaniuk) konkurs na prezentację multimedialną pod hasłem „Moje hobby wpływa na mój charakter” (p. Joanna Chmielewska), konkurs piosenki „Tacy sami” promujący postawy antydyskryminacyjne (p. Beata Lipińska), konkurs na najlepszy scenariusz bajki dla przedszkolaków (p. Marzena Jurzyk, p. Zofia Paczóska, p. Ewa Boruta).

20171116_11045320171116_112148

Obraz 208Obraz 206

DSCN0029Obraz 212

Obraz 228

 

Wiele emocji wzbudziła gra terenowa „Aktywny obywatel”. Uczniowie odwiedzali różne miejscowe instytucje, gdzie czekały na nich zadania do wykonania. Jej organizacją zajęły się; P. Marzena Jurzyk i p. Bożena Milatti.

20171207_14085425181743_2081164965444577_1848576521_n

20171207_141807IMG_20171206_143331

IMG_20171206_134719 20171207_135309

 

25114945_2081164962111244_1130339895_nIMG_20171207_140814

 

Selfie z p. wojtem Andrzejem Skolimowskim 1Obraz 233

 

 

 

Zaprosiliśmy do nasze szkoły dwa teatrzyki profilaktyczne. Każdy z nich był skierowany do innej grupy wiekowej.

Szkoła wzbogaciła się o wiele pomocy dydaktycznych. Zakupiono między innymi dwa laptopy, aparat fotograficzny, tor BRD, rowery i pomoce multimedialne dla nauczycieli służące efektywnemu prowadzeniu zajęć z wychowawcą.

20171214_100259  20171214_100145

Uroczystość zakończyło przedstawienie bożonarodzeniowe przygotowane w ramach projektu przez p. Zuzannę Czarnocką i p. Aldonę Skorupską. Nasi uczniowie mieli już okazję zaprezentować je mieszkańcom DPS w Kukawkach, gdzie oprócz ciepłych słów, przygotowali dla seniorów słodkie upominki. Przedstawienie to, w okresie świątecznym, będą mieli również okazję obejrzeć parafianie w kościele w Przesmykach.

Obraz 188 DSCN0235

Obraz 201 Obraz 248

Realizacja projektu to, dla Zespołu Szkół w Przesmykach, czas intensywnej pracy, ale też ogromne poczucie satysfakcji, że warto było, co potwierdzają zarówno uczniowie jak i rodzice.

 

Obraz 252

Obraz 253

 

Podsumowanie programu Bezpieczna +
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast