Przewodnicząca – Alicja Przesmycka

Zastępca  –     Dominika  Jastrzębska

Skarbnik  –    Aleksandra Bielińska

Członek  –      Mateusz Przesmycki

Członek   –      Patrycja Lipińska

Prezydium Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast