Z przyjemnością informujemy, iż szkoła Podstawowa w Przesmykach  pozyskała środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu Bezpieczna +. Wysokość dotacji wynosi 27 650 złotych. Czas realizacji: Wrzesień – grudzień 2017 roku.

Projekt “Otwarci na świat” obejmuje swoim zasięgiem uczniów, nauczycieli i rodziców w celu głębszej integracji, otwartości i wszechstronnego rozwoju umiejętności psychospołecznych jego beneficjentów oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Zaplanowane działania dotyczą: budowania pozytywnego klimatu szkoły (uspołecznienie), otwartości na współpracę z otoczeniem oraz kształtowanie właściwych relacji rówieśniczych i umiejętności  interpersonalnych.

Środki te zostaną przeznaczone na:

  • warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców
  • spotkania z przedstawicielami służb zapewniających nasze bezpieczeństwo
  • zwiększenie efektywności współpracy szkoły z instytucjami lokalnymi
  • konkursy
  • wyjazdy integracyjne dla uczniów
  • przedstawienia profilaktyczne
  • zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły
  • poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych
Program Bezpieczna+
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast