„Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą”

Adam Mickiewicz

 

 

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs zostanie rozegrany wśród uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
 2. Konkurs będzie trwał przez najbliższe trzy miesiące /od listopada do końca stycznia/.
 3. Podsumowanie konkursu nastąpi na przełomie stycznia i lutego, kiedy to wyłonieni zostaną  zwycięzcy -po jednym w każdym etapie nauczania, którzy otrzymają  zaszczytny tytuł i nagrodę.
 4. Szkolny „mistrz” nie może mieć uwag negatywnych dotyczących niestosownego zachowania w okresie trwania konkursu.
 5. Na koniec każdego miesiąca wychowawca każdej z klas wraz z uczniami wyłoni klasowego ,,mistrza” miesiąca. Głos wychowawcy jest decydujący.
 6. Jeżeli w danej klasie nie ma kandydata na ucznia miesiąca (np. wszyscy uczniowie mają uwagę negatywną w danym miesiącu), wtedy tytuł ten nie jest przyznawany w danej klasie.
 7. Spośród osób nominowanych przez klasy Kapituła wybiera jednego ucznia z każdego etapu nauczania, który w Konkursie uzyskuje tytuł „Mistrza Dobrych Manier”.

W skład Kapituły wchodzi:

 • Dyrektor Szkoły
 • Wychowawcy klas
 • 2 członków SU

Uwaga: Osoba ta nie musi być jednocześnie najbardziej lubianą w klasie, dlatego uczniowie mają jedynie dla wychowawcy głos doradczy.

 

Uczeń pretendujący do tytułu „MISTRZA” potrafi:

 • Szanować wartości: prawdę, życzliwość, wyrozumiałość, tolerancję.
 • Przestrzegać zasad zgodnego współdziałania w grupie.
 • Kulturalnie zwracać się do innych /używać zwrotów grzecznościowych/.
 • Nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje.
 • Dostrzegać potrzeby i uczucia innych.
 • Prawidłowo i kulturalnie zachowywać w szkole, w domu i w miejscach publicznych.

Regulamin konkursu “Mistrz dobrych manier”.
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast