„ Właściwe wychowanie

         zaczyna się już w kolebce.

         Lepiej zapobiegać zepsuciu,

         niż naprawiać zepsute,

         przeto wszystko zależy

         od początku.”

                    (Jan Amos Komeński)

 

Od listopada 2016 roku w naszej szkole trwał konkurs ,,Mistrz dobrych manier”. Był adresowany zarówno do uczniów Szkoły Podstawowej jak i Gimnazjum. „Mistrz dobrych manier” to osoba w zespole klasowym, która dla innych jest wzorem dobrego zachowania, przestrzega kodeksu klasowego, chętnie niesie pomoc koleżankom i  kolegom oraz cechuje się wysoką kulturą osobistą.

 

Tegorocznymi „Mistrzami ” zostali:

  1. Natalia Mężyńska klasa I
  2. Bartłomiej Paczoski   klasa II
  3. Marcin Paprocki    klasa III
  4. Patrycja Lipińska  klasa IV
  5. Klaudia Pniewska       klasa V
  6. Oliwia Skolimowska klasa VI
  7. Natalia Kosut       klasa   I G.
  8. Weronika Tkacz klasa  II G

Wszyscy otrzymali dyplomy i  nagrody rzeczowe (gry edukacyjne). Gratulujemy docenionym przez nauczycieli i rówieśników uczniom, którzy zasłużyli na to zaszczytne miano życzliwych osób. Zachęcamy do brania z nich przykładu i serdecznie zapraszamy do próbowania swoich sił w kolejnych takich konkursach.

 

Roztrzygnięcie konkursu “Mistrz dobrych manier”.
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast