„Gdzie herbu strzegą dzielne lwy,

wolności cud w sierpniowe dni,

w wąskich uliczkach drzemie czas,

jedyne takie miasto – Gdańsk.”

/Kamieniczki i uliczki”/    

           W Zespole Szkół w Przesmykach rozpoczęliśmy nową jakość – w czwartek, 17 listopada 2016 roku pierwszy raz została zorganizowana samolotowa!!! wycieczka do Gdańska – miasta królewskiego, symbolicznego miejsca wybuchu II wojny światowej oraz początku upadku komunizmu w Europie Środkowej. Wzięli w niej udział uczniowie gimnazjum.            Głównymi założeniami wycieczki były: stworzenie uczniom możliwości zetknięcia się z faktami i zjawiskami historycznymi w ich naturalnym środowisku; zainteresowanie regionem Pomorza ze szczególnym uwzględnieniem Gdańska – jego walorów historycznych, kulturowych, turystycznych i rekreacyjnych (zwiedzanie miasta); wzbudzenie chęci dalszego pogłębiania wiedzy; kształtowanie umiejętności obserwacji; popularyzowanie form poszukiwania i odkrywania piękna naszej ojczyzny; podnoszenie jakości edukacji; stwarzanie sytuacji pozwalających na odkrywanie świata kultury; rozwijanie cech indywidualnych zgodnych z możliwościami i zainteresowaniami uczniów; pobudzanie ciekawości i dociekliwości; upowszechnianie form aktywnego wypoczynku; terapia klimatyczna – zapewnienie uczniom pobytu w zdrowym klimacie wybrzeża, w strefie oddziaływania jodu i soli; zapoznanie z zasadami funkcjonowania lotniska; poznanie specyfiki pracy służb lotniskowych; integracja uczniów.             O godzinie 3.30 młodzi ludzie razem z opiekunami wyruszyli autokarem do Warszawy. Na lotnisku Chopina pomyślnie przeszli odprawę i po kilkudziesięciu minutach lotu byli już w morskiej stolicy Polski – Gdańsku. Z lotniska przejechali na Westerplatte, gdzie widzieli granitowy kolos u wrót portu, jeden z najsłynniejszych pomników w kraju – Pomnik Obrońców Wybrzeża. Dopiero tutaj niezwykłego znaczenia nabierają słowa z wiersza K. I. Gałczyńskiego:

„Kiedy się wypełniły dni 12745

i przyszło zginąć latem,

prosto do nieba czwórkami szli

żołnierze z Westerplatte”.

           Z półwyspu przepłynęli do Gdańska. Przechadzali się tu po Starym i Głównym Mieście, spacerowali „maleńkimi gdańskimi uliczkami w cień katedry wtulonymi, koronkami kamienic pięknie ozdobionymi”. Podziwiali Dwór Artusa, symbol miasta – fontannę Neptuna, Bazylikę Mariacką – największą ceglaną świątynię na świecie, Złotą Kamienicę, pomnik (w formie termometru rtęciowego) Daniela Fahrenheita, Długie Pobrzeże wzdłuż Motławy, Żuraw – najstarszy zachowany dźwig portowy w Europie. Wszystkiego, co zobaczyli, nie sposób wymienić.

Do Przesmyk wrócili około godziny 22 – zmęczeni, ale szczęśliwi i pełni wrażeń. Przeżywając wszystko i doświadczając wszystkiego, wzbogacili się w wiele nowych informacji.

Wszyscy mamy nadzieję, że podróże samolotem na stałe wpiszą się w terminarz wycieczek ZS w Przesmykach, że zapoczątkowaliśmy nową wycieczkową tradycję.

Jaszczuk, P. Kobiałka i wycieczkowicze

 

20161117_144102

20161117_144547

12785

12819

20161117_140529

20161117_135230

20161117_141553

 

Samolotowa wycieczka do Gdańska
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast