Osoby prowadzące zajęcia w ramach projektu
Harmonogram zajęć
Programy pracy w ramach projektu: “W przyszłość bez barier”

Program pracy na zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych ( Grupa I )
Program pracy na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych (Grupa. I)
Program pracy na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych (Grupa. II)
Program zajęć korygujących wady postawy (Grupa I)
Program zajęć korygujących wady postawy (Grupa II)
Program pracy na zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji ( Grupa I )
Program pracy na zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji ( grupa II ) 
Program pracy na zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji ( Grupa III )
Tematyka zajęć w ramach projektu: “W przyszłość bez barier”

Tematyka zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych ( Grupa I ) 
Tematyka zajęć rozwijających zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno- przyrodniczych (Grupa I)
Tematyka zajęć rozwijających zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno- przyrodniczych (Grupa II)
Tematyka zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji ( Grupa I )
Tematyka zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji ( Grupa II ) 
Tematyka zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji ( Grupa III )
Tematyka zajęć korygujących wady postawy (Grupa II) 
Tematyka zajęć korygujących wady postawy (Grupa I)

Półmetek Projektu
Fotoreportaż

Sprawozdanie z projektu

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast