Dyrektor Zespołu Szkół w Przesmykach, informuje, iż od wtorku 4 maja 2021r.wznowione zostają zajęcia uczniów klas I-III w systemie stacjonarnym.  Będzie obowiązywał plan zajęć taki jak przy nauczaniu hybrydowym.

Uczniowie będą dowożeni przez PKS Siedlce. Kursy autobusów jak wcześniej,        w autobusach obowiązuje nakaz zakładania maseczki. W budynku szkoły  i przedszkola ścisły reżim sanitarny.

Przedszkole pracuje bez zmian.

Uwaga rodzice dzieci klas I-III i przedszkola.
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast