Dyrektor Zespołu Szkół w Przesmykach informuje o zmianie  numerów telefonów  w Przedszkolu  i Szkole Podstawowej  w Przesmykach.

 

Przedszkole w Przesmykach 

Numer telefonu 571 486 690

 

Szkoła Podstawowa w Przesmykach

Numer telefonu 571 486 758

 

Uwaga! Zmiana numerów telefonów w Przedszkolu i Szkole Podstawowej
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast