„Ta wioska od dawna w okolicy słynie

ze straży pożarnej najdzielniejszej w gminie.

Mają tu strażacy samochód czerwony.

Na szerokich kołach Czarne lśnią opony.

Mają sprzęt strażacki, bogaty, nie skąpy:

drabiny, gaśnice, sikawki i pompy. (…)

W środku wioski stoi dom nie byle jaki – strażacka remiza.

Napis tam jest taki:”

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w PRZESMYKACH.

/Cz. Janczarski, „Jak Wojtek został strażakiem”/

 

Jednym z działań Samorządu Uczniowskiego zaplanowanym do realizacji w roku szkolnym 2017/2018 była organizacja spotkania za strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Przesmykach. 14.05.2018 roku uczniowie klasy II i oddziału 0 pod opieką E. Tomaszewskiej i druha P. Kobiałki wybrali się więc na wycieczkę do strażnicy OSP. Celami wycieczki były:  rozwijanie zainteresowań pracą strażaków, stwarzanie sytuacji do wyrażania sądów i opinii o czynach i zachowaniu ludzi pracujących w straży pożarnej, dostarczanie uczniom pozytywnych wzorców, pomoc w procesie kształtowania charakteru.

Dzieciom został zaprezentowany sprzęt do gaszenia pożaru, kamizelki i hełmy. Jeden z druhów przeprowadził szkolenie uczniów w zakresie przygotowania węży do gaszenia ognia. Jednak wszystkim najbardziej podobał się piękny, czerwony wóz strażacki.

Po wycieczce wielu chłopców stwierdziło, że w przyszłości też będą strażakami. Oj, cieszy się z tego Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Przesmykach.

druh P. Kobiałka

20180516_235715

20180516_235759

20180516_235834

Wycieczka do strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast