Dnia 20 listopada 2018 r. w Zespole Szkół w Przesmykach  odbyła się wywiadówka profilaktyczna dla rodziców uczniów związana tematycznie z realizacją projektu  „Listopad Miesiącem z Profilaktyką  Uzależnień”.

Na wstępie uczniowie wprowadzili rodziców w tematykę spotkania tańcem poruszającym problematykę uzależnień.

Odbyło się również  spotkanie z p. psycholog  Edytą Czapską z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim  oraz p. Małgorzatą Mazurek z Komendy Powiatowej Policji w Siedlcach z rodzicami na temat: „Postawy rodziców jako element profilaktyki”, gdzie podkreślono  ogromne znaczenie rodziny, jako najważniejszego czynnika budującego i umacniającego pozytywne postawy życiowe młodego człowieka.

Zwrócono  rodzicom szczególną uwagę na znaczenie czynników chroniących przed zagrożeniami, tj.: pozytywne więzi rodzinne, rodzicielska kontrola dziecka, jasne zasady zachowania i zaangażowanie rodziców w życie dziecka.  Prowadzący zachęcali  rodziców do współpracy ze szkołą i innymi instytucjami powołanymi do tego, by chronić dzieci i młodzież.  Pozwoli to ustrzec ich przed wieloma problemami, również tymi związanymi z używaniem od alkoholu, narkotyków czy  dopalaczy.

Na koniec rozdaliśmy rodzicom  ulotki,  aby zwiększyć ich wiedzę na temat szkodliwości środków psychoaktywnych na zdrowie dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, że uchroni to naszych uczniów  przed  sięganiem po środki zmieniające świadomość i powodujące uzależnienie.

Opracowanie: Beata Lipińska

IMG_20181122_150622

Wywiadówka profilaktyczna
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast