Dnia 29 listopada 2016 r. w Zespole Szkół w Przesmykach  odbyła się wywiadówka profilaktyczna dla rodziców uczniów, związana tematycznie z realizacją projektu  „Listopad Miesiącem z Profilaktyką  Uzależnień”.

    Na wstępie uczniowie gimnazjum pod kierunkiem p. Beaty Lipińskiej  przedstawili spektakl ukierunkowany  na problematykę realizowania marzeń i sprostania wymaganiom  stawianych dzieciom przez rodziców   i  ich wpływu na dalsze ich życie pt. „Sekret”.   

      Odbyło się również  spotkanie rodziców z p. psycholog  Edytą Czapską z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim na temat „Jak budować dobre relacje ze swoim dzieckiem?” – aby   nie czuło się samotne i nie musiało szukać przyjaciół często z kręgu osób zażywających substancje psychoaktywne.  Pozwoli to ustrzec go przed wieloma problemami, również tymi związanymi z używaniem alkoholu, narkotyków czy  dopalaczy.   Na koniec rozdaliśmy rodzicom  ulotki,  aby zwiększyć ich wiedzę na temat szkodliwości środków psychoaktywnych na zdrowie dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, że uchroni to naszych wychowanków  przed  szkodami, wynikającymi z używania  środków zmieniających świadomość i powodujących uzależnienie.

Opracowanie: Beata Lipińska

20161129_143941

20161129_144045

20161129_144101

20161129_144358

Wywiadówka profilaktyczna
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast