Z ogromną przyjemnością informuję, że uczniowie Szkoły Podstawowej w Przesmykach – Aleksandra Braniewska, Kamil Dąbrowa i Natalia Mężyńska wzięli udział w XII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o św. Maksymilianie.

Celami olimpiady były: przybliżenie dzieciom i młodzieży postaci św. Maksymiliana Marii Kolbego, odnoszenie zdobytej wiedzy o św. Maksymilianie do współczesności i inspiracja własnych zachowań na wzór świętego, wyzwalanie i kształcenie pragnienia poznania Pisma Świętego oraz interpretacja treści Ewangelii, zainteresowanie młodzieży wiedzą religijną, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, współpraca katechetów i nauczycieli innych przedmiotów w zakresie pracy z uczniem zdolnym. Organizatorami konkursu byli: Klasztor Ojców Franciszkanów z siedzibą w Siedlcach, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie, Prowincja Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Warszawie, Prowincja św. Maksymiliana Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Gdańsku, Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Krakowie. W roku szkolnym 2017/2018 XII Ogólnopolską Franciszkańską Olimpiadę Wiedzy o św. Maksymilianie objęła patronatem honorowym Minister Edukacji Narodowej.

Dla uczniów szkół podstawowych przewidziany był konkurs plastyczny. Ich zadaniem było wykonanie pracy na temat “Tak powstało Rycerstwo Niepokalanej”. Musieli zilustrować fragment z książki M. Kączkowskiej Ojciec Kolbe: “Wieczorem 16 października 1917 roku zebrali się wszyscy wtajemniczeni w celi zakonnej na via san Teodoro 42. Brat Maksymilian [Kolbe] odczytał naszkicowany przez siebie program Rycerstwa Niepokalanej. Członkowie MI (skrót od łacińskiej nazwy: Militia Immaculatae) oddają się Niepokalanej bezgranicznie, jako narzędzia w Jej rękach, by przez nich mogła Ona realizować swe plany dotyczące zbawienia dusz.

– Celem naszym jest starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków itd., a najbardziej masonów, i o uświęcenie wszystkich pod opieką Niepokalanej. (…) –  Czy się zgadzacie? –  zapytał w końcu [brat Maksymilian]. – Kto ten program podpisze?

Ojciec Pal pierwszy położył swój podpis, brat Maksymilian ostatni. Z celi poszli wszyscy do kaplicy i ojciec Pal poświęcił Cudowne Medaliki. Potem włożył je na szyję sobie, bratu Maksymilianowi i pozostałym. Tak powstało Rycerstwo Niepokalanej”.

Dziękuję uczniom, że znów podjęli trud przygotowania prac na konkurs. Serce rośnie, gdy patrzy się na wasze zaangażowanie. Miesiąc temu minęło 100  lat od powstania Rycerstwa Niepokalanej, dlatego udział uczniów naszej szkoły w konkursie w tym roku szczególnie cieszy. To wyjątkowe wydarzenie.

Za udział w olimpiadzie uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

ks. P. Kobiałka

20171030_080045

20171101_101345

20171101_101605

XII Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast