Zapytanie ofertowe na zadanie Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) oraz oprogramowania w ramach realizacji projektu pod nazwą Bezpieczna+ w Zespole Szkół w Przesmykach

Zamawiający:

Zespół Szkół w Przesmykach, ul. Narutowicza 17, 08- 109 Przesmyki. NIP: 821-26-41-392, gim_Przesmyki@interia.pl

Przedmiot zamówienia: Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) oraz oprogramowania

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa :

1) Laptopy -2 szt.

2) Oprogramowanie do Laptopa -2 szt.

 

  Wymagania w zakresie innych cech:

1) komputery i pozostałe urządzenia muszą być fabrycznie nowe,

2) urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim;

3) do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania,

4) wykonawca dokona instalacji, konfiguracji sprzętu komputerowego wraz z wymaganym oprogramowaniem biurowym i antywirusowym u beneficjenta końcowego (pod wskazanym adresem przez zamawiającego) tak, aby był‚ on gotowy do pracy po przekazaniu użytkownikowi końcowemu  i aby nie była konieczna ingerencja odbiorcy końcowego.

5) Parametry:

  1. a) Ekran o przekątnej co najmniej 15,6 cala
  2. b) procesor Intel Core  i5
  3. c) Pamięć RAM 8 GB
  4. d) Dysk Twardy 1000 GB
  5. e) karta graficzna NVIDIA GeForce 940mx 2GB
  6. f) Windows 10  Professional
  7. g) MS Office 2016

 

 

Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu upływa w dniu  22.09.2017 r. o godzinie 11:00. Oferty należy składać na adres: Zespół Szkół w Przesmykach, ul. Narutowicza17, 08-109 Przesmyki  w zamkniętej kopercie opisanej “Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) oraz oprogramowania”.

lub drogą elektroniczna na adres e-mail: gim_Przesmyki@interia.pl Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 12:30 dnia 22.09.2017r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pojawi się na stronie internetowej www.przesmyki.mazowsze.me bezpośrednio pod zapytaniem ofertowym, a także zostanie wysłana informacja o wyborze oferty za pośrednictwem poczty e-mail.

Kryteria wyboru ofert

Kryterium wyboru ofert: najniższa cena 100%

Zapytanie ofertowe – Komputery przenośne (laptopy)
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast