Zapytanie ofertowe – Dostawa Rowerowego Toru Przeszkód w ramach realizacji projektu Bezpieczna+

Zamawiający:

Zespół Szkół w Przesmykach, ul. Narutowicza 17, 08- 109 Przesmyki, NIP: 821-26-41-392, gim_Przesmyki@interia.pl

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa Rowerowego Toru Przeszkód służącego do  nauki i doskonalenia techniki jazdy na rowerze

Wymagania:

1.Elementy rowerowego toru przeszkód wykonane powinny być z suszonego drewna, klejonego warstwowo, zabezpieczonego drewnochronem.

  1. Powinien zawierać 14 elementów:

– równoważnia,

– tarka,

– ósemka,

– przedmiot do przewożenia,

– korytarz z desek,

– slalom kółkowy żmijka,

– slalom z ograniczeniem,

– pochylnia,

– piaskownica,

– bramka wisząca,

– rynna,

-łezka,

– przewożenie przedmiotu na uwięzi,

– zatrzymanie w miejscu.

 

 

Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu upływa w dniu 22.09.2017r.   o godzinie 11:00. Ofert proszę składać zamkniętej kopercie opisanej “Oferta Rowerowy Tor Przeszkód” lub drogą elektroniczna na adres e-mail: gim_Przesmyki@interia.pl
Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 12:30 dnia 22.09.2017r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pojawi się na stronie internetowej www.przesmyki.mazowsze.me bezpośrednio pod zapytaniem ofertowym, a także zostanie wysłana informacja o wyborze oferty za pośrednictwem poczty e-mail.

.

Kryteria wyboru ofert

Kryterium wyboru ofert: najniższa cena 100%

 

Zapytanie ofertowe – Rowerowy tor przeszkód
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast