ZDALNY KONKURS WIEDZY O GMINIE PRZESMYKI – kliknij, aby pobrać

 

Jest to test jednokrotnego wyboru (za wyjątkiem zadania 14) – to znaczy, że w każdym punkcie tylko jedna z proponowanych odpowiedzi na pytanie jest poprawna.

Odpowiedzi na pytania należy przesłać na adres mailowy ks. Pawła do 7 maja 2020 roku (czwartek) włącznie.

Należy napisać tylko numery pytań i poprawną odpowiedź, np. 1– b.

W zadaniu 14 odpowiedzi należy udzielić pisemnie (jest to tzw. pytanie otwarte).

Bardzo proszę podać imię i nazwisko uczestnika konkursu.

Wśród tych uczniów, którzy rozwiążą test bezbłędnie, zostaną wylosowane 3 osoby i one otrzymają nagrody.

W związku z obostrzeniami wynikającymi z ograniczeń w przemieszczaniu się nagrody zostaną wręczone uczniom po powrocie do szkoły.

 

Gorąco zachęcam do udziału

P. Kobiałka – opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

 

ZDALNY KONKURS WIEDZY O GMINIE PRZESMYKI dla uczniów klasy 3
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast