Złoto dla Kasisi

           Kasisi to wioska misyjna. Już w latach dwudziestych XX wieku miały tu swój dom siostry dominikanki. Pierwsze dziecko zostało przyniesione do domu sióstr dominikanek w 1926 roku.  Ludzie, którzy znaleźli dziewczynkę, nie znali jej pochodzenia. Matka osierociła ją, gdy obie przedzierały się