Wykorzystywanie danych osobowych znajdujących się
na stronie internetowej bez zgody
danej osoby jest zabronione.

 

 

NAUCZYCIELE – WYCHOWAWCY KLAS
w roku szkolnym 2022/2023
Przedszkole
Elwira Tomaszewska
Martyna Guz
I
Bożena Grochowska
II
Aldona Skorupska
III
Zuzanna Czarnocka
IV
Zbigniew Krasnodębski
V
Beata Lipińska
VI
Marzena Jurzyk
VII
Bożena Milatti
VIII
Izabela Pucyk
 
 
 
 

 

 

NAUCZYCIELE – uczący poszczególnych przedmiotów
w roku szkolnym 2022/2023

 

 

Przedmiot
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA
Język polski

Bożena Grochowska
Marzena Jurzyk

Historia

Izabela Pucyk

Wiedza o społeczeństwie

Izabela Pucyk

Wychowanie do życia w rodzinie

Beata Lipińska

Edukacja dla bezpieczeństwa

Krzysztof Kasjaniuk

Język angielski

Joanna Chmielewska

Matematyka

Bożena Milatti
Zbigniew Krasnodębski

Fizyka

Bożena Milatti

Chemia

Beata Lipińska

Biologia

Beata Lipińska

Geografia
 
Izabela Pucyk
Muzyka
 
Aldona Skorupska
Plastyka
 
Aldona Skorupska
Informatyka

Zbigniew Krasnodębski
 
Technika
 
Izabela Pucyk
Wychowanie fizyczne
 
Krzysztof Kasjaniuk
Język rosyjski
 
Elwira Tomaszewska
Przyroda
Beata Lipińska
 
 
Religia
ks. Marcin Budzyński

ks. Krzysztof Jaszczuk

Nauczyciel wspierający

Marzena Jurzyk

Beata Lipińska

Katarzyna Rzewuska

 
Psycholog
Magdalena Bogaj
 
Logopeda
Katarzyna Śliczniak