Wykorzystywanie danych osobowych znajdujących się
na stronie internetowej bez zgody
danej osoby jest zabronione.

NAUCZYCIELE – WYCHOWAWCY KLAS
w roku szkolnym 2020/2021
Przedszkole
Ewa Boruta
Martyna Guz
I
Zuzanna Czarnocka
II
Bożena Grochowska
III
Aldona Skorupska
IV
Marzena Jurzyk
V
Bożena Milatti
VI
Izabela Pucyk
VII
Joanna Chmielewska
VIII
Zbigniew Krasnodębski

NAUCZYCIELE – uczący poszczególnych przedmiotów
w roku szkolnym 2020/2021

Przedmiot
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA
Język polski
Bożena Grochowska
Marzena Jurzyk
Historia
Izabela Pucyk
Wiedza o społeczeństwie
Izabela Pucyk
Wychowanie do życia w rodzinie
Beata Lipińska
Edukacja dla bezpieczeństwa
Krzysztof Kasjaniuk
Język angielski
Joanna Chmielewska
Matematyka
Bożena Milatti
Zbigniew Krasnodębski
Fizyka
Bożena Milatti
Chemia
Beata Lipińska
Biologia
Beata Lipińska
Geografia
Izabela Pucyk
Muzyka
Aldona Skorupska
Plastyka
Aldona Skorupska
Informatyka
Bożena Milatti
Zbigniew Krasnodębski
Zajęcia techniczne
Izabela Pucyk
Wychowanie fizyczne
Krzysztof Kasjaniuk
Język rosyjski
Katarzyna Iwaniuk
Przyroda
Beata Lipińska
Zajęcia artystyczne
Aldona Skorupska
Religia

ks. Marcin Budzyński
ks. Krzysztof Jaszczuk

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast