Szkoła w Przesmykach zaczęła funkcjonować już prawdopodobnie w XIX wieku. W czasach istnienie Królestwa Polskiego wspomina się, iż mieszkańcy Przesmyk niejednokrotnie nie wysyłali dzieci do rusyfikowanej szkoły i uchylali się od płacenia składek na placówkę, co tłumaczono wówczas szlacheckim pochodzeniem jej mieszkańców.

W latach 1924/25 w Przesmykach funkcjonuje 3-klasowa szkoła, do której uczęszczały dzieci z Przesmyk i Kalisk.

W 1928 roku lokale na zajęcia szkolne mieściły się w czterech krytych słomą budynkach. Wówczas jako nauczyciel pracowała Wanda Osypowicz. Dwa lata później na liście nauczycieli pojawia się nazwisko Czesława Dylewicza.

W latach 1932- 1935 szkoła mieściła się w remizie strażackiej. Ze zwiększaniem się liczby dzieci szkolnych pojawiły się problemy z lokalizacją poszczególnych klas. Dlatego młodsze dzieci nadal uczęszczały do remizy, natomiast starsze miały zajęcia w pomieszczeniach wynajmowanych w prywatnych domach.

Obecny budynek szkoły funkcjonuje od 1954 roku. W latach 2010 – 2012 przeszła gruntowny remont, dzięki któremu stała się jedną z nowocześniejszych placówek w regionie.krzymowski6

  Artur Herbst – dyrektor szkoły. W tle budynek szkoły – lata 60-te.

krzymowski4                                                                                   Budynek szkolny – lata 70-te.

krzymowski3Nauczyciele Szkoły w Przesmykach – lata 70-te. 

    W 1973 roku podjęto decyzję o budowie Domu Nauczyciela w Przesmykach. Do konkretnych działań przystąpiono rok później. W dużej mierze budowa ta postępowała dzięki pracom społecznym. Wykończony budynek został oddany do użytku w 1986 roku.

Dyrektorzy szkoły w Przesmykach:

Ludwik Szajda

Artur Herbst

Romuald Mikoszewski

Tadeusz Saczuk

Barbara Tarkowska

Eugeniusz Wawryniuk

Jadwiga Jastrzębska

Stanisław Jastrzębski

Małgorzata Lipińska

Zuzanna Czarnocka

Małgorzata Bednarczuk

Anna Łęczycka

Opracowała: Izabela Pucyk

www.przesmyki.com.pl