Wykorzystywanie danych osobowych znajdujących się
na stronie internetowej bez zgody
danej osoby jest zabronione.

NAUCZYCIELE – WYCHOWAWCY KLAS
w roku szkolnym 2018/2019
Przedszkole
Ewa Boruta
Zofia Paczóska
I
Ewa Tarkowska
II
Zuzanna Czarnocka
III
Aldona Skorupska
IV
Izabela Pucyk
V
Joanna Chmielewska
VI
Zbigniew Krasnodębski
VII
Marzena Jurzyk
VIII
Bożena Milatti
III gim
Bożena Grochowska

 

 

NAUCZYCIELE – uczący poszczególnych przedmiotów
w roku szkolnym 2018/2019

Przedmiot
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA
Język polski
Bożena Grochowska
Marzena Jurzyk
Historia
Izabela Pucyk
Wiedza o społeczeństwie
Bożena Grochowska
Marzena Jurzyk
Wychowanie do życia w rodzinie
Beata Lipińska
Edukacja dla bezpieczeństwa
Zofia Paczóska
Język angielski
Joanna Chmielewska
Elwira Tomaszewska
Matematyka
Bożena Milatti
Zbigniew Krasnodębski
Fizyka
Bożena Milatti
Chemia
Beata Lipińska
Biologia
Beata Lipińska
Geografia
Izabela Pucyk
Muzyka
Aldona Skorupska
Plastyka
Aldona Skorupska
Informatyka
Bożena Milatti
Zbigniew Krasnodębski
Zajęcia techniczne
Izabela Pucyk
Wychowanie fizyczne
Robert Wasilewski
Krzysztof Kasjaniuk
Język rosyjski
Elwira Tomaszewska
Przyroda
Beata Lipińska
Zajęcia artystyczne
Aldona Skorupska
Religia

ks. Paweł Kobiałka
ks. Krzysztof Jaszczuk