Wykorzystywanie danych osobowych znajdujących się
na stronie internetowej bez zgody
danej osoby jest zabronione.

NAUCZYCIELE – WYCHOWAWCY KLAS
w roku szkolnym 2017/2018
Przedszkole
Ewa Boruta
Zofia Paczóska
I
Zuzanna Czarnocka
II
Ewa Tarkowska
III
Ewa Tarkowska
IV
Aldona Skorupska
V
Zbigniew Krasnodębski
VI
Marzena Jurzyk
VII
Bożena Milatti
II gim
Joanna Chmielewska
III gim
Izabela Pucyk

 

Zbigniew Krasnodębski

NAUCZYCIELE – uczący poszczególnych przedmiotów
w roku szkolnym 2017/2018

Przedmiot
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA
Język polski
Bożena Grochowska
Marzena Jurzyk
Historia
Izabela Pucyk
Wiedza o społeczeństwie
Bożena Grochowska
Wychowanie do życia w rodzinie
Beata Lipińska
Edukacja dla bezpieczeństwa
Zofia Paczóska
Język angielski
Joanna Chmielewska
Elwira Tomaszewska
Matematyka
Bożena Milatti
Zbigniew Krasnodębski
Fizyka
Bożena Milatti
Chemia
Beata Lipińska
Biologia
Beata Lipińska
Geografia
Izabela Pucyk
Muzyka
Aldona Skorupska
Plastyka
Aldona Skorupska
Informatyka
Bożena Milatti
Zbigniew Krasnodębski
Zajęcia techniczne
Izabela Pucyk
Wychowanie fizyczne
Robert Wasilewski
Krzysztof Kasjaniuk
Język rosyjski
Elwira Tomaszewska
Przyroda
Beata Lipińska
Zajęcia artystyczne
Aldona Skorupska
Religia

ks. Paweł Kobiałka
ks. Krzysztof Jaszczuk