Szanowni Rodzice,

w piątek 20 marca zostało wprowadzone nowe rozporządzenie: ( https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne ) zmieniające przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Określa ono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stwarza możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Trudny czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji, współpracy i cierpliwości. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem różnych metod. Nasza szkoła, po konsultacji   z organem prowadzącym oraz radą rodziców, będzie pracowała z uczniami  w następujący sposób:

  1. Informacje nauczycieli o kolejnych tematach realizowanych lekcji będą umieszczane codziennie na stronie internetowej szkoły www.przesmyki.mazowsze.me wg wcześniej obowiązującego tygodniowego rozkładu zajęć (planu lekcji).
  2. Każdy uczeń zobowiązany jest do systematycznego realizowania podanego materiału programowego.
  3. Wykonane prace należy przesyłać na adresy e-mailowe nauczycieli uczących danego przedmiotu (podane na stronie internetowej).
  4. W przypadku problemów z dostępem do komputera czy Internetu prosimy o informowanie wychowawcy, że uczeń pracuje, a prace zostaną wysłane później.
  5. Godziny konsultacji z nauczycielami drogą e-mailową lub telefoniczną podajemy w zakładce „KONSULTACJE NAUCZYCIELI” na stronie internetowej szkoły. W wyjątkowych przypadkach prosimy o indywidualne ustalanie kontaktu.
  6. Uczniowie, którzy nie dysponują komputerem także są zobowiązani do realizacji podstawy programowej i muszą być oceniani. W takim przypadku będą mieli drukowane materiały do pracy, a rodzice będą odbierać je w budynku szkoły w świetlicy.

Jednocześnie informuję, że nie będzie możliwe dopasowywanie planu lekcji  do rozkładu zawodowego dnia rodziców. Nauczanie na odległość jest  dla wszystkich nowością i z pewnością pojawią się różne trudności i błędy z obu stron. Proszę wszystkich o wyrozumiałość i dobrą wolę. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. Nauczyciele poinformują Państwa także w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce. W razie trudności i pytań proszę się zwracać do wychowawców.

Wszystkim Państwu życzę dużo zdrowia i mam nadzieją na rychłe spotkanie z naszymi uczniami w szkole.

                                                       Z poważaniem

Anna Łęczycka

Dyrektor Zespołu Szkół

 w Przesmykach

 

 

List do rodziców – Ważne!
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast