Mistrz dobrych manier

Od września  b.r. do końca pierwszego semestru  trwa w naszej szkole  konkurs ,,Mistrz dobrych manier”. Jest adresowany zarówno do uczniów Szkoły Podstawowej jak i Gimnazjum. Celem konkursu jest  podniesienie kultury osobistej wśród uczniów, wzmacnianie prawidłowych zachowań, budowanie atmosfery współpracy i