W czerwcu uczniowie klasy 7 zakończyli realizację  projektu  edukacyjnego.

 Wierzę, że udział w Międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Kreatywne prace plastyczne” wzbudził zainteresowanie plastyką. Uczniowie inicjowali prawdziwie twórcze działania i dostrzegli terapeutyczną moc aktywności plastycznej.

A.Skorupska

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE”