Przebywanie w obszarze wiejskim to nie tylko radość  z obcowania z naturą, ale także ryzyko wypadków związanych ze specyficznym trybem życia. Warto uświadamiać o tym już najmłodszych mieszkańców. Z tego powodu w dniu 01.03.2023 r w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielami KRUS. Prowadząca poinformowała   uczniów o rożnego rodzaju zagrożeniach wynikających z pracy i zabawy w gospodarstwie rolnym. Ostrzegła przed niebezpieczeństwami, które mogą spotkać dzieci podczas prac w gospodarstwie, zwłaszcza z ciągnikami i maszynami rolniczymi. Przeprowadziła pogadankę nt. bezpiecznych zachowań przy stosowaniu substancji niebezpiecznych.

W ramach spotkania uczniowie klas od I do III obejrzeli film “Gra o zdrowie i bezpieczeństwo”, fragmenty filmu ,,Upadek to nie przypadek”, ukazujący prace których nie należy zalecać dzieciom poniżej 16 roku życia. Szczegółowo zostały omówione zagrożenia, jakie mogą spotkać w gospodarstwie rolnym oraz na swoich podwórkach. Przypomniano także, jak wykorzystywać i przechowywać substancje chemiczne.

Wizyta przedstawicielki  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego była powiązana z XIII edycją Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego  dla dzieci ,,Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji nie używamy. Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego. 

Dziękujemy prowadzącym za przekazanie tak cennych informacji i wskazówek.                                            

Opracowała Zuzanna Czarnocka

Bezpieczeństwo dzieci w gospodarstwie   rolnym – spotkanie z przedstawicielem KRUS